2018
StartsideVideoer på YouTube

Portræt på DK4 med 3 patienthistorier

Kræft - de forbudte kure


Protektor for kræftforeningen Tidslerne Ghita Nørby
| Referater
Bestyrelsens beretning for året 2015
Mai Nielsen

Kræftforeningen Tidslerne

2015 blev igen et år, hvor Tidslerne var synlige og blandede sig i debatten. Ny rekord med 426 indmeldelser i 2015 mod 322 i 2014, så igen fremgang, og året endte med et medlemstal på 1639 betalende medlemmer.
Vi har afholdt fire selvhjælpskurser på Lysglimt og Slettestrand. Og der har været mange aktiviteter rundt om i kredsene.
 
I juli valgte Linette Simonsen at udtræde af bestyrelsen og i august udtrådte Conni Hagensen sammen med Marie Louise Knudsen. Det har været en opslidende og energikrævende debat, som til sidst medførte, at bestyrelsen så sig nødsaget til at nedlægge Kreds Skive.
Vi er i dag en velfungerende bestyrelse, hvor hver især varetager et vigtigt ansvarsområde i Tidslerne. Vi er et meget forskelligt team med forskellige kompetencer og holdninger, hvilket giver en god dynamik og dialog i ledelsen af Tidslerne.

Målene for 2016 er store. Vi har alene i foråret planlagt fire selvhjælpskurser fordelt rundt i landet og yderligere to kurser er allerede planlagt til efteråret. Desuden har vi etableret et samarbejde med www.bodymindacademy.dk om at kunne deltage på deres FamilieCamps med to cancerramte børnefamilier til en helt speciel pris, sponseret af ”Call me – tal ordentligt”.

Regnskabet er som tidligere år rigtig fint. Sanne Theilgård fra Esbjerg indsamlede kr. 217.200 til foreningen, og vi modtager pæne tilskud fra udlodningsmidlerne. Og da alle arbejder frivilligt, og vi ikke har nogen faste udgifter til husleje og lønninger, kan alle pengene gå til gavn for medlemmerne. Samtidig er vi gode til at forhandle favorable priser på forskellige ydelser, så foreningens midler rækker længere.
Tidsellinjen har en del henvendelser og er sat godt i system af Ida Nielsen. Vi er ved at søsætte et længe ventet system, hvor Tidsellinjen og andre med patientkontakt let kan henvise til en kontaktperson med en specifik viden og erfaring. Vi hjælper adskillige patienter til succesfuld behandling i udlandet og er taknemmelige for, at Nancy Andersen deltager aktivt i arbejdet med såvel hjælp til henvisning til udlandet, medlemsbladet og kontakten til ECPC. Nancy blev selv opereret i Berlin med succes efter at være opgivet af Rigshospitalet og er i øvrigt engelsk translatør.

Medlemshåndtering har vi endnu ikke fundet nogen til at varetage efter Margrethe Foged stoppede sidste sommer. Bestyrelsen arbejder på at finde en løsning.

Tidslernes blad bliver meget rost for såvel indhold som udformning, men på grund af de stærkt stigende portoudgifter samt manglende input til bladet fra medlemmer og andre interessenter har vi besluttet kun at udgive to medlemsblade om året og derimellem udsende to nyhedsbreve pr. e-mail, fortrinsvist med annoncering af aktuelle aktiviteter. Det er under 50 medlemmer, som ikke har e-mail.

Synlighed. I 2015 lavede DK4 TV en portrætudsendelse om Tidslerne, hvor Peter Køpke, Sidsel Thevik og jeg deltog. Der ligger link til udsendelsen på hjemmesiden. Vi har fået redaktionelle indlæg i Naturli’, Helse, Jyske Vestkysten, Esbjerg Ugeavis med flere.

Folkemødet i Allinge. Her deltog seks Tidsler aktivt og blandede sig i mange debatter, og vi talte også igen i år på Speakers Corner. I 2016 deler vi på Folkemødet stand med Sundhedsrådet, og vi arbejder på selv at afholde debatter om komplementær behandling.

Hjemmesiden har nu næsten 200 søgbare artikler, hvilket gør siden mere og mere brugervenlig og flere ’hits’ lander hos Tidslerne, når man søger på Google.

Facebookgruppen var desværre oprettet som person og ikke som forening, hvorfor vi blev tvunget til at lukke gruppen omkring årsskiftet. Vi har nu oprettet en ny gruppe, og Lisbeth Arrildt er administrator og gør her et fantastisk arbejde med at godkende nye medlemmer og sikre lødigheden. Gruppen har allerede over 750 medlemmer.

Indflydelse. Tidslerne repræsenteret ved Nancy Andersen og undertegnede i Bruxelles var angiveligt nok de mest spørgende og debatterende på ECPCs årsmøde, som strakte sig over tre dage og havde mange indlæg. Tidslerne blev kendt i Europa blandt ECPCs medlemmer.

Leif Vestergaard har opfordret mig til at deltage i et kommende panel om alternativ behandling hos Kræftens Bekæmpelse, så vi må se hvad det kan bringe.

Jeg blev opfordret til at deltage i et dagsmøde arrangeret af Altinget om overbehandling. Det var et møde med begrænset deltagerantal med sundhedsvæsenets beslutningstagere.

Tidslerne blev igen gjort synlige.

Jeg skal snart deltage i et stiftende bestyrelsesmøde om medicinsk cannabis med nogle vigtige personer.
Flere års arbejde er nu ved at åbne døre, som tidligere har været helt lukket for Tidslerne.

Fremtiden
Nu er vi snart i land med at få ryddet op og sat system i Tidslerne. Så fremadrettet kan energien bruges til at hjælpe, informere og vejlede patienterne samt tilbyde selvhjælpskurser og foredrag.

Frøene er også lagt til politisk at påvirke til et bedre, mere åbent og forstående sundhedsvæsen – såvel hvad angår konventionel som komplementær behandling.

Middelfart, den 30.04.2016

Mai NielsenTil sidens top


SØG PÅ TIDSLERNE.DK
Søg blandt mere end 248 artikler


Deltag via Facebook

Læs tidligere blade