2018
StartsideVideoer på YouTube

Portræt på DK4 med 3 patienthistorier

Kræft - de forbudte kure


Protektor for kræftforeningen Tidslerne Ghita Nørby
| Referater
Tidslerne får del i forskningsmidler
Webmaster


Forskning i alternativ behandling – ’validerede skemaers metode’

Folketinget har bevilget fire millioner kroner til forskning i alternativ behandling frem til udgangen af 2017. Tidslerne udarbejdede en ansøgning, og Sundhedsstyrelsen har i august bekræftet, at vores projekt er tildelt kr. 1.150.000 til forskning i alternativ behandling – ’validerede skemaers metode’.

Hovedansøger er Kræftforeningen Tidslerne ved formand Mai Nielsen. Mogens Erich (PhD i statistik) har udført et stort arbejde ved at få samlet gruppen bag ansøgningen, som er Foreningen Til Forebyggelse af Kræft (Lfk), lægelig ekspert Edith Raffn (frivillig i Tidslerne) og flere statistiske eksperter. Endvidere er projektet støttet af de tre paraplyorganisationer for alternative behandlere: Sundhedsrådet, RABforum (Registrerede Alternative Behandlere) og Landsorganisationen NaturSundhedsrådet (LNS).

Ny individ-orienteret forskningsmetode
Det er en anden måde at forske på. Sædvanligvis lader man et antal sammenlignelige klienter besvare samme spørgeskema før og efter en behandling, og dernæst regnes statistik på gruppen under ét. Den måde dur ikke i en alternativ klinik, simpelthen fordi klienterne er for forskellige. Målet er at gøre forskningen mere individ-orienteret. Der skal bruges en særlig type skemaer, der kun måler ét emne, for eksempel tumorstørrelse, rygsmerter eller stress. Der er særlige krav til de spørgeskemaer, der anvendes – nemlig at de er validerede.
Når klienterne besvarer skemaerne, er der mange muligheder for at sammenregne resultaterne. Klienter, der har besvaret samme skema, kan sammenholdes på tværs af klinikker eller for den enkelte kliniks resultater.
Intet vil dog være så let at indføre, som teksten her måske lyder til. Forskning giver altid uventede tvivlsspørgsmål, som medfører meget arbejde og tager tid.

Tidsplanen
I 2016 skal der udføres nogle forsøg (pilotprojekter) og forberedes IT-programmel til at håndtere skemaerne.
I 2017 håber projektgruppen, at mange behandlere vil hjælpe med til at afprøve brugen af validerede skemaer i forbindelse med behandlinger i deres klinikker. Det vil ske under supervision fra deres faglige organisationer, således at tilrettelæggelsen kan optimeres.
Projektets sigte er, at det ved udgangen af 2017 er lykkedes at påvise effekten af en række alternative behandlingsmetoder.
Projektet vil uden tvivl gavne patienterne, men det kræver også en stor arbejdsindsats.

Efterlysning!
I projektet skal vi bruge såvel klienter som behandlere, som i samarbejde vil deltage i forskningsprojektet. Der vil være et beskedent tilskud til udgiften til registrering i klinikken.
Er du interesseret, så skriv til forskning@tidslerne.dkTil sidens top


SØG PÅ TIDSLERNE.DK
Søg blandt mere end 248 artikler


Deltag via Facebook

Læs tidligere blade