2018
Startside



Videoer på YouTube

Portræt på DK4 med 3 patienthistorier

Kræft - de forbudte kure


Protektor for kræftforeningen Tidslerne Ghita Nørby
| Gode råd
Gode råd til cancerpatienter
Mai Nielsen

Kræftforeningen Tidslernes patientråd:

Gruppelivsforsikring
har mange patienter. Den kommer til udbetaling ved kritisk sygdom, som cancer er. Den er skattefrit og typisk på godt kr. 100.000,- Forsikringen kan være gennem fagforening, arbejdsgiver eller privattegnet. Den ophører normalt ved pensionsalderen. Check det!
 
4 Gode Råd til mødet med lægen:
  1. Forbered dine spørgsmål omhyggeligt og skriv dem ned inden mødet. (se link ovenfor til Danske Patienter/Trygfondens Patientbog, som kan rekvireres gratis)

  2. Forsøg at få en bisidder med til samtalen – familie eller en anden (som medlem af Ældresagen har man mulighed for at få en frivillig bisidder).

  3. Medbring eventuelt en diktafon og optag hele mødet – En god diktafon kan købes for ca. kr. 300,- og kan typisk indeholde 15-20 timers optagelse. - Fortæl lægen, at du optager samtalen for at undgå misforståelser og forklar, at det er svært 100 % at forstå, hvad der bliver sagt, når man som patient er i en meget presset og kaotisk situation. Efterfølgende kan du så genhøre, hvad det var lægen fortalte.

  4. Du skal ikke lade dig presse til en behandling, som du er tvivlende overfor. Bed om fornøden betænkningstid. Spørg efter evidens af tilbudt behandling.
Gode landsdækkende netværk

Kræftens Bekæmpelse har etableret et online mødested: www.cancerforum.dk  Et debatforum for patienter. Man skal oprettes som bruger. Her kan man søge i emnegrupper, hvad man har behov for og søge råd hos andre patienter om alt muligt. Der er 91 grupper og næsten 4000 brugere.
Kræftens Bekæmpelse etablerer også lokale netværksgrupper. Spørg lokalt.

I Tidslerne har nogle Kredse arrangeret månedlige cafemøder, hvor man har erfaringsudveksling.  Man afholder også foredrag og selvhjælps- og træningsmøder.

Tidslerne arrangerer flere gange om året 3-dagskurser forskellige steder i landet og på forskellige tidspunkter med mange input om selvhjælp, kostvejledning, motion samt kurser om tankefeltterapi, metasundhed, meditation mm. Alt dette tilbyder vi til en meget begrænset egenbetaling.

Alternativ/traditionel behandling – Tag ansvar for dit liv!

Tidslerne indsamler oplysninger om patienter, som har haft succes med alternativ behandling og/eller behandling i udlandet.

Her er nogle stikord:
Eksempler på andre behandlingsmetoder:
Kontakt og rådgivning:
Tag aktiv del i din behandling og vælg den behandling, traditionel og/eller alternativ, som du føler er den bedste for dig.






Til sidens top


SØG PÅ TIDSLERNE.DK
Søg blandt mere end 228 artikler


Deltag via Facebook

Læs tidligere blade