2020
StartsideVideoer på YouTube

Portræt på DK4 med 3 patienthistorier

Kræft - de forbudte kure


Protektor for kræftforeningen Tidslerne Ghita Nørby
|
Integrative Medicine Conference
Susan Cording

Den internationale organisation META Medicin Association (IMMA) afholdt d. 17-20 maj 2012 deres årlige konference i Danmark.

Konferencen har som altid til hensigt, via bl.a. foredrag og paneldiskussioner, at diskutere kroppens reaktioner ( bl.a. sygdom), for herved at skabe mulighed for konstruktiv dialog og tværfaglige samarbejder, der kan være med til at sætte retning for fremtidens sundheds-strategi.

Behandlere fra hele verden,- såvel alternative som konventionelle, deltog i konferencen. Jeg var,- trods jeg ikke er behandler , så heldig at få lov til at deltage i ca. halvdelen af konferencen og vil her dele mine oplevelser og mit udbytte.

I de dage jeg deltog på konferencen, deltog jeg i oplæg af følgende foredragsholdere:


Alle havde det formål, at bidrage til og skabe en forståelse for de tidlige psykosomatiske sygdomstegn (for alle sygdomme), som hvis afklaret og forløst tidligt af patienten selv eller af patient og behandler sammen, vil have en afgørende og positiv betydning for sygdomsforløbet og det personlige fremadrettede potentiale for at blive sygdomsfri.

Overordnet set, er ”Integrativ Medicin” en holistisk tilgang til sygdomsbehandling, der bringer patient og ofte flere behandlere sammen i et dynamisk samarbejde om patientens helbred.
En tilgang der ser mennesket som en helhed og som ud over en biologisk tilgang også tager de psykologiske og sociale faktorer omkring patienten med i sygdomsanalysen,- og som åbner mulighed for behandling af krop, sind og sjæl på samme tid.
Behandlingen kan indeholde både traditionel, komplementær og alternative metoder
og tager afsæt i den metamedicinske forståelse.

”Meta” betyder at se noget ovenfra at få et større overblik
”Medicin” betyder oprindeligt lægekunst, kunsten at fremme kroppens selvhelbredende kræfter.Sygdomsforståelsen illustreres og forklares i metamedicinen således:
1. fase- konfliktaktiv
2. fase -helbredelse
1.    Normal tilstand
2.    Konflikt chok - UDIN (Uventet-Dramatisk-Isolerende-Nulstrategi)
3.    Konflikt aktiv fase – kold fase
4.    Konfliktløsning
5.    Helbredelse - varm fase
6.    Helbredelseskrisen
7.    Helbredelse - varm fase
8.    Normal tilstand, med ny bevidsthed/sundhed

Selv om metamedicinen i kliniske forsøg har bevist bemærkelsesværdige resultater, er det en metode, der fortsat befinder sig i udviklingsstadiet. Metamedicinen er derfor ikke en erstatning for at søge almindelig lægehjælp.

Med udgangspunkt i bl.a. ovenstående teori, indledte Presidenten for IMMA  Johannes Fissinger med at sige, at al sygdom er feedback fra kroppen om at noget ”er galt”. Dette er ikke nødvendigvis  biologisk eller genetisk betinget, men kan også være psykologisk eller socialt betinget. Han opfordrede alle behandlere til at hjælpe patienter/klienter til at tage imod den bedste behandling fra alle felter i føromtalte model. Han havde en forventning til, at konferencen kunne bibringe de tilstedeværende behandlere yderligere forståelse for sygdomsprocesser og dermed en øget kompetence til at hjælpe og vejlede.

Dr. Anton Bader havde på konferencen et oplæg om den metamedicinske forståelse af hjerteproblemer. Hans helt overordnede teori er, at alle former for hjerteproblemer kommer fra hjernen. Han kunne ved konkrete eksempler fra egne patienter anskueliggøre den positive effekt ved bearbejdning af traumer, pres og konflikter. Dette dokumenterede han med fremlæggelse af resultater på tilgængelige diagnostiske målinger (blodprøver, scanninger mv.)
Dr. Anton Bader virkede engageret og overbevisende.
Han anbefalede et besøg på hjemmesiden DGEIM.de. Deutche Geselshaft fûr Energetiche und InformationsMedicin.
DGEIM er en organisation bestående af videnskabsfolk, læger, behandlere, terapeuter og patienter, der sammen forsøger at belyse årsag og virkning på sygdom og behandling.

Lars Mygind fortalte om ”early warnings” i forhold til problemer/sygdom i nyrer og bugspytkirtel. Også i dette indlæg var der focus på den psykologiske tilgang og den deraf følgende effekt på bearbejdning af ubalancerede tilstande.
Lars Mygind er dybt engageret i meta-medicinens verden og virker til at have meget stor indsigt.
Han er helt sikkert, i stort omfang, medvirkende til at udbrede meta-medicinens tænkning i DK.

Susanne Billarder introducerede deltagerne på konferencen til tænkningen i meta-medicinen, ved på en elegant og let forståelig måde at redegøre for ”naturlove”, der også kan forårsagede sygdomme. Også hun formåede at bibringe deltagerne et overbevisende indblik i sammenhængen mellem krop og psyke.
Jeg læste efterfølgende konferencen hendes nye bog ”Din intelligente krop- en naturlig forståelse af sygdom”. En let forståelig og god bog som jeg varmt kan anbefale.


Rob van Overbryggen er en ivrig forsker i feltet ”sammenhæng mellem psyke og sygdom”.
Han illustrerede med gode eksempler, hvordan personlig og social identitet kan influere på menneskets helbredstilstand.
I hans bog ”Healing Psyche” redegør han for psykologiske mønstre der spiller en rolle ifm. udvikling og behandling af cancer. Også denne bog kan jeg anbefale.

I mellem oplæggene, var der tid til spørgsmål, drøftelse og diskussioner. Disse gik dels med på uddybende forståelse af teorien og dels på anvendelse af teorierne i behandlinger af patienter/ klienter.

Selvom Integrative Medicin Conference hovedsagelig er målrettet og sammensat til at give behandlere en større indsigt i metamedicinens verden, så fik jeg, som ikke er behandler, men tidligere kræftpatient også en yderligere forståelse for at sygdom (bl.a. kræft) ikke kun har noget med biologi og genetiske betingelser at gøre.
Jeg blev yderligere bekræftet i det, jeg altid har troet på, nemlig at sygdom også er betinget af psykosomatiske og sociale omstændigheder. En uheldig kombination af alle faktorer (biologi, genetik, psyke og sociale forhold) kan give sygdom.

Det konventionelle system kan tage vare på behandling ift. de biologiske og patologiske tilstande.
Kombineres dette med behandling/bearbejdning af evt. psykologiske og sociale ubalancer, som kun vi patienter selv kan sætte i værk, så tror jeg at mulighederne for helbredelse/ forbedret livskvalitet øges betydeligt!

At arbejde med,- og agere ud fra ovenstående tænkning , giver mig personligt næring til selv at tage ansvar for mit liv og evt. fortsatte behandlinger og det giver… ikke mindst ..HÅB.
Vel nok det vigtigste livseleksir for alle patienter!

Susan Cording


Til sidens top


SØG PÅ TIDSLERNE.DK
Søg blandt mere end 230 artikler


Deltag via Facebook


Læs tidligere blade